Secretariaat NVBO
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN
Tel: 033-4651063
Fax: 033-4616638
 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN (NVBO)

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN (NVBO)De niet-hal gebonden beursorganisator neemt in het Nederlandse beurswezen een bijzondere plaats in. Deze categorie organisatiebureaus staat met name vooraan bij de ontwikkeling van gespecialiseerde beurzen. Door de kleine omvang van de organisatie staan zij vaak heel dicht bij de markt en zijn ze goed in staat om adequaat in te spelen op de behoeften daarvan. Niet alle zelfstandige organisatiebureaus zijn echter in staat een evenement tot stand te brengen dat aan de (hoge) markteisen voldoet. Om het kaf van het koren te scheiden is in 1992 besloten een vereniging op te richten:

DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN (NVBO)

De NVBO kent zeer hoge toelatingseisen, waardoor uitsluitend die bureaus toegelaten worden die een bewijs kunnen leveren van hun betrouwbaarheid en vakkundigheid. Halexploitanten, standbouwers en de overige technische uitvoerders hebben aan NVBO-leden volwaardige gesprekspartners die over het nodige inzicht in de organisatie- en marketingprocessen beschikken. Brancheverenigingen vinden in de NVBO-leden de marketingspecialisten met praktijkervaring om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.